• Imprimeix

Compatibilitats dels empleats públics

En aquest apartat podeu consultar informació sobre les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics, d'acord amb el que preveu l'article 8 apartat g) del títol I de la Llei 19/2013. de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d'actualització:  11.01.2019