• Imprimeix

Convenis

El Departament d'Ensenyament formalitza convenis amb entitats, empreses i altres organismes.

La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa estableix que els convenis s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

En aquesta secció, per tant, es fan públics tots els convenis, que es poden consultar mitjançant el cercador. La cerca es pot fer per títol, signataris i dates en què es van subscriure.

Data d'actualització:  02.05.2017