• Imprimeix

Estadístiques

Les estadístiques educatives tenen com a objectiu recollir, compilar i analitzar la informació estadística que produeix el sistema educatiu no universitari a Catalunya.

La principal activitat estadística és l'Estadística de l'ensenyament, que és una estadística oficial inclosa a les diverses lleis del Pla estadístic, amb l'objectiu de recollir informació quantitativa i qualitativa d'alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells educatius no universitaris, i de la qual es disposa d'informació anual des del curs 1976-1977.

Actualment, és una estadística que es produeix a partir de l'aprofitament dels registres administratius, complementàriament amb una operació de recollida censal mitjançant un qüestionari d'autoemplenament dels, aproximadament, 5.000 centres educatius.

Altres estadístiques disponibles són l'Estadística de la despesa pública en educació, l'Estadística de la societat de la informació en els centres docents, l'Estadística de beques i ajuts a l'estudi (totes anuals), i també l'Estadística de biblioteques escolars de periodicitat quinquennal. Finalment cal destacar l'Estadística d'inserció laboral dels ensenyaments professionals, de la qual s'ofereixen dades des del curs 2006-2007.