Mesura els recursos que les administracions públiques destinen a aquesta finalitat, tant per als ensenyaments de règim general com per als de règim especial. Al Departament d'Ensenyament li correspon la part referent a les convocatòries pròpies, mentre que al Ministeri d'Educació li pertoca la part correspon a les convocatòries generals. Té una freqüència anual; la primera edició d'aquesta estadística data del curs 2000-2001.

Data d'actualització:  13.11.2015