En aquest apartat podeu consultar les dades de beques i ajuts a l'estudi per als alumnes d'ensenyaments no universitaris, que convoca el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i gestiona el Departament d'Ensenyament.

La informació del nombre de beneficiaris i de beques, i també l'import d'aquestes, es presenta desagregada per tipus d'ajut i per tipus d'ensenyament, per cada curs escolar. La primera edició d'aquesta sèrie és del curs 2012-2013.