• Imprimeix

Despesa pública en educació

Quantifica, a partir dels pressupostos liquidats de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques, el volum de recursos econòmics públics que es destinen a l'educació. Té una freqüència anual. Pel que fa a la "Despesa pública en educació" s'ofereixen dades des de 1985.

Data d'actualització:  06.04.2017