L'Estadística sobre ús i equipament TIC als centres educatius s'obté d'una operació estadística de caràcter censal i de periodicitat anual, desenvolupada pel Departament d'Ensenyament, amb la col·laboració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Té com a objectiu principal conèixer la situació dels centres educatius públics i privats de Catalunya respecte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Permet conèixer l'equipament de TIC a les escoles, els diferents serveis de TIC que ofereixen els centres, i també els usos i coneixements del personal docent en aquesta matèria.

En aquesta estadística s'inclouen tots els centres educatius de Catalunya que imparteixen durant el curs de referència algun dels ensenyaments següents: educació primària, ESO, batxillerat, i cicles formatius de grau mitjà i superior.