En aquest apartat podeu consultar les dades de l'Estadística de l'ensenyament del curs 2017-2018. Aquesta operació estadística està prevista en el Pla estadístic de Catalunya, les dades de la qual s'obtenen d'acord amb la metodologia fixada. L'objectiu és recollir informació quantitativa i qualitativa d'alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells educatius no universitaris del curs.