• Imprimeix

Indicadors del sistema educatiu

Aquests documents ofereixen una síntesi, estructurada per ensenyaments, de les dades més rellevants d'alumnes, centres, grups, professors i resultats acadèmics del sistema educatiu de Catalunya.

Fan referència als cursos indicats, però també recullen informació dels deu cursos anteriors.

Data d'actualització:  01.12.2015