• Imprimeix

Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys)

Total

Early leavers from education and training. Age group (18-24)

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
 
2018 (p)   17,1 -
2017 17,0 18,3 10,6
2016 18,0 19,0 10,7
2015 18,9 20,0 11,0
2014 22,2 (b)   21,9 (b)   11,2
2013 24,7 23,6 11,9
2012 24,2 24,7 12,7
2011 26,2 26,3 13,4
2010 28,9 28,2 13,9
2009 31,9 30,9 14,2
2008 32,9 31,7 14,7
2007 31,2 30,8 14,9
2006 28,5 (b)   30,3 (b)   15,3
2005 (b)   33,2 (b)   31,0 15,7
2004 34,1 32,2 16,0
2003 34,3 (b)   31,7 (b)   16,4
2002 31,3 30,9 17,0
2001 30,3 29,7

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible;
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 10%; objectiu Espanya: 15%.

Abandonament prematur dels estudis. Total

Per sexe

Early leavers from education and training by sex. Age group (18-24)

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
  Homes Dones Homes Dones Homes Dones
2018 (p)   21,1 (p)   13,1 - - - -
2017 19,6 14,4 21,8 14,5 12,1 8,9
2016 21,6 14,2 22,7 15,1 12,2 9,2
2015 21,8 15,8 24,0 15,8 12,4 9,5
2014 (b)   26,7 (b)   17,5 (b)   25,6 18,1 (b)   12,8 (b)   9,6
2013 30,5 18,6 27,2 19,8 13,6 10,2
2012 28,5 19,7 28,9 20,5 14,5 10,9
2011 31,1 21,1 31,0 21,5 15,3 11,5
2010 34,8 22,8 33,6 22,6 15,8 11,9
2009 38,4 25,1 37,4 24,1 16,1 12,3
2008 39,8 25,7 38,0 25,1 16,6 12,7
2007 37,2 25,1 36,6 24,7 16,9 12,8
2006 (b)   34,5 (b)   22,3 (b)   36,7 23,6 (b)   17,4 (b)   13,2
2005 (b)   41,2 (b)   24,7 (b)   37,0 24,7 17,7 13,7
2004 41,1 26,6 39,0 25,0 18,3 13,8
2003 (b)   42,0 (b)   26,3 (b)   38,4 (b)   24,8 (b)   18,5 (b)   14,3
2002 36,3 26,0 37,2 24,3 19,0 14,9
2001 35,1 25,4 36,0 23,1

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible;
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 10%; objectiu Espanya: 15%

Abandonament prematur dels estudis per sexe. Catalunya

Definició

Percentatge de població d'entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim la primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat.

Forma de càlcul

L'expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d'entre 18 i 24 anys entrevistades a l'Enquesta de la força de treball a la UE (en el cas català  i espanyol, l'Enquesta de població activa) que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d'educació o formació que han assolit correspon al codis 0, 1 o 2 (menys que primària, primària i primera etapa d'educació secundària) de la classificació CINE-2011 (ISCED) i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista.

L'indicador estadístic es calcula com la relació entre el nombre de joves que han abandonat prematurament els estudis, tal com ha quedat definit en el paràgraf anterior, i el total de població del mateix grup d'edat de l'Enquesta de la força de treball, Enquesta de població activa en el cas català i espanyol. Les Enquestes es realitzen trimestralment, l'indicador s'obté de les mitjanes anuals de les dades trimestrals. Per a Catalunya es calcula la mitjana mòbil simple dels darrers quatre trimestres.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED).

Fonts

Catalunya: Idescat; Espanya, Unió Europea: Eurostat

Data d'actualització:  26.10.2018