• Imprimeix

Educació infantil i atenció a la infància

Total

Participation in early childhood education. % of the age group between 4-years-old and the starting age of compulsory primary education. Total

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
 
2017 96,6 - -
2016 96,2 97,3 95,3
2015 96,0 97,7 95,0
2014 95,8 97,1 94,3
2013 96,7 97,1 94,0
2012 97,0 97,4 93,9
2011 97,5 97,7 93,2
2010 97,6 97,9 92,9
2009 98,3 98,4 92,1
2008 98,5 98,4 91,6
2007 98,7 97,9 90,5
2006 98,3 98,2 89,2
2005 98,8 99,3 87,8
2004 100,0 99,6 87,3
2003 100,0 100,0 86,9
2002 100,0 100,0 87,7
2001 100,0 100,0 86,6

 

(-) Dada no disponible.
Dades en percentatge.
Nota: Objectiu UE-28: 95%; objectiu Espanya:100%

Per sexe

Participation in early childhood education. % of the age group between 4-years-old and the starting age of compulsory primary education. By sex

 Any Catalunya Espanya Unió Europea
  Nens Nenes Nens Nenes Nens Nenes
2017 95,9 97,2 - - - -
2016 95,7 96,8 97,2 97,4 95,4 95,3
2015 95,7 96,4 97,5 97,8 95,0 94,9
2014 95,5 96,2 97,0 97,3 94,3 94,3
2013 96,5 96,9 96,9 97,3 94,1 93,9
2012 96,8 97,1 97,1 97,7 93,9 94,0
2011 97,3 97,7 97,3 98,2 93,2 93,3
2010 97,4 97,9 97,2 98,7 92,8 93,1
2009 98,2 98,5 97,8 99,2 92,0 92,3
2008 98,3 98,7 97,9 98,9 91,5 91,7
2007 98,8 98,6 97,6 98,1 90,5 90,6
2006 98,4 98,1 98,1 98,1 89,1 89,4
2005 99,1 98,6 99,3 99,3 87,8 87,9
2004 100,0 100,0 99,7 99,5 87,3 87,3
2003 100,0 100,0 100,0 100,0 86,3 86,0
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 87,6 87,8
2001 100,0 100,0 100,0 100,0 86,4 86,7

 

(-) Dada no disponible.
Dades en percentatge.
Nota: Objectiu UE-28: 95%; objectiu Espanya:100%

Definició

Percentatge de nens i nenes escolaritzats des dels 4 anys fins a l'edat d'inici de l'escolarització obligatòria respecte del total de població d'aquestes edats.

L'edat d'escolarització obligatòria en el cas català i espanyol són els 6 anys.

Forma de càlcul

L'indicador estadístic es calcula com la relació entre els alumnes entre 4 i l'edat d'escolarització obligatòria i el total de població de la mateixa edat.

L'edat dels alumnes és la referida al 31 de desembre de l'any que comença el curs acadèmic. La població per edats  correspon a les estimacions intercensals de població a 31 de desembre.

Fonts

Catalunya: Departament d'Ensenyament; Espanya, Unió Europea: Eurostat

Data d'actualització:  14.11.2018