• Imprimeix

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari

Total

Tertiary education attainment. Age group (30-34). Total

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
 
2017 44,8 41,2 39,9
2016 43,1 40,1 39,1
2015 43,1 40,9 38,7
2014 (b)   47,0 (b)   42,3 (b)   37,9
2013 46,2 42,3 37,1
2012 42,9 41,5 36,0
2011 42,2 41,9 34,8
2010 42,7 42,0 33,8
2009 41,4 40,7 32,3
2008 42,6 41,3 31,1
2007 39,7 40,9 30,1
2006 38,7 39,4 29,0
2005 (b)   41,2 (b)   39,9 28,1
2004 39,4 36,9 26,9
2003 38,4 35,1 25,0
2002 37,9 34,4 23,6
2001 33,2 31,3 -

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 40%; objectiu Espanya: 44%

Per sexe

Tertiary education attainment by sex. Age group (30-34)

 Any Catalunya Espanya Unió europea
  Homes Dones Homes Dones Homes Dones
2017 38,8 50,6 34,8 47,5 34,9 44,9
2016 35,4 50,4 33,5 46,6 34,4 43,9
2015 35,9 50,0 34,8 47,1 34,0 43,4
2014 (b)   40,8 (b)   53,1 (b)   36,8 (b)   47,8 (b)   33,6 (b)   42,3
2013 38,7 53,9 37,1 47,5 32,8 41,4
2012 36,8 49,2 36,0 47,1 31,8 40,2
2011 35,0 49,8 37,2 46,7 31,0 38,6
2010 36,7 49,1 36,7 47,5 30,3 37,3
2009 37,0 46,3 35,3 46,5 29,0 35,7
2008 39,5 46,0 36,5 46,5 28,0 34,3
2007 34,0 46,1 35,8 46,3 27,2 32,9
2006 30,8 47,4 34,4 44,8 26,3 31,6
2005 (b)   37,5 (b)   45,4 (b)   35,4 (b)   44,6 26,1 30,1
2004 36,1 43,0 33,4 40,6 25,3 28,6
2003 36,4 40,5 32,6 37,8 24,0 26,1
2002 34,5 41,6 31,7 37,2 22,6 24,5
2001 31,6 35,0 29,4 33,3 - -

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 40%; objectiu Espanya: 44%

Definició

Percentatge de població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5-6, segons la classificació CINE (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).El nivell 5 del CINE, en el cas català i espanyol, equival als ensenyaments de formació professional, arts plàstiques i disseny i esportives de grau superior i equivalents; títols propis universitaris que precsien del títol de batxiller, de durada igual o superior a 2 anys.

El nviell 6 del CINE, en el cas català i espanyol, equival als graus universtaris de fins a 240 crèdits ECTS, diplomatures universitàries, títols propis universitatis d'expert o especialista, i similars.

Forma de càlcul

L'indicador estadístic es calcula com la relació entre la població de 30 a 34 anys que, en l'Enquesta de la força de treball (Enquesta de població activa en el cas català i espanyol), ha assolit el nivell educatius corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5-6 i el total de població del mateix grup d'edat entrevistada. Les Enquestes es realitzen trimestralment, i l'indicador s'obté de les mitjanes anuals de les dades trimestrals.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED).

Fonts

Catalunya: Idescat; Espanya, Unió Europea: Eurostat

Data d'actualització:  27.04.2018