• Imprimeix

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys

Total

Adult participation in learning of the population aged 25 to 64. Total

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
 
2017  7,7 9,9  10,9
2016 7,4 9,4 10,8
2015 7,6 9,9 10,7
2014 8,3 (b)   10,1 10,8
2013 9,5 11,4 (b)   10,7
2012 9,0 11,2 9,2
2011 9,4 11,2 9,1
2010 10,3 11,2 9,3
2009 10,1 10,8 9,5
2008 9,2 10,7 9,5
2007 9,5 10,8 9,4
2006 10,0 (b)   10,7 (b)   9,6
2005 (b)   10,4 (b)   10,8 9,6
2004 3,0 4,8 9,1
2003 3,4 (b)   4,8 (b)   8,4
2002 2,8 4,5 7,1
2001 3,2 4,4 -

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28 i Espanya: 15%

Per sexe

Adult participation in learning of the population aged 25 to 64. By sex

 Any Catalunya Espanya Unió europea
  Homes Dones Homes Dones Homes Dones
2017 7,0 8,4 9,2 10,6 10,0 11,8
2016 6,4 8,3 8,6 10,2 9,8 11,7
2015 6,4 8,8 9,2 10,7 9,7 11,7
2014 7,5 9,1 (b)   9,4 (b)   10,8 9,9 11,8
2013 8,4 10,5 10,5 12,2 (b)   9,7 (b)   11,6
2012 7,7 10,3 10,2 12,1 8,5 9,9
2011 8,3 10,7 10,3 12,1 8,3 9,8
2010 9,3 11,3 10,3 12,1 8,4 10,2
2009 8,9 11,4 9,8 11,8 8,6 10,4
2008 8,0 10,4 9,7 11,8 8,6 10,4
2007 8,3 10,8 9,6 11,9 8,5 10,3
2006 9,1 10,9 (b)   9,6 (b)   12,0 (b)   8,7 (b)   10,5
2005  (b)   9,5 (b)   11,3 (b)   9,8 (b)   11,7 8,8 10,3
2004 2,8 3,2 4,3 5,3 8,5 9,8
2003 3,2 3,6 (b)   4,4 (b)   5,3 (b)   7,8 (b)   9,0
2002 2,5 3,2 4,0 5,0 6,6 7,7
2001 2,8 3,5 4,0 4,9 - -

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28 i Espanya: 15%

Definició

Percentatge de població de 25 a 64 anys que reben educació o formació. El període de referència per la participació en educació o formació és de quatre setmanes precedents a l'entrevista de l'Enquesta de la força de treball (Enquesta de població activa en el cas català i espanyol).

Forma de càlcul

L'indicador estadístic es calcula com la relació entre el nombre de persones de 25 a 64 any que en l'Enquesta de la força de treball (Enquesta de població activa en el cas català i espanyol) han declarat que han rebut educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista i la població de la mateixa edat que han respost a la pregunta "Participació a educació i formació" en la mateixa entrevista. Les Enquestes es realitzen trimestralment, l'indicador s'obté de les mitjanes anuals de les dades trimestrals.

Fonts

Catalunya: Idescat; Espanya, Unió Europea: Eurostat

Data d'actualització:  27.04.2018