• Imprimeix

Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari

Total

Population aged 20 to 24 that has completed secondary education. Total

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
 
2017 73,6 71,7 83,3
2016 73,8 70,9 83,1
2015 72,4 68,5 82,7
2014 68,6 (b)   65,8 (b)   82,2
2013 64,4 63,8 81,1
2012 64,7 63,0 80,3
2011 62,6 62,0 79,7
2010 62,0 61,5 79,3
2009 61,6 60,3 78,8
2008 59,8 60,3 78,6
2007 61,7 61,4 78,3
2006 65,7 61,8 78,1
2005 (b)   61,3 (b)   61,8 77,6
2004 59,5 61,1 77,3
2003 60,8 62,2 77,2
2002 65,1 63,6 76,8
2001 65,4 65,0 -

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible.
Dades en percentatge

Per sexe

Population aged 20 to 24 that has completed secondary education. By sex

 Any Catalunya Espanya Unió Europea
  Homes Dones Homes Dones Homes Dones
2017 69,4 77,8 66,4 77,2 80,9 85,9
2016 69,1 78,6 65,3 76,6 80,8 85,6
2015 68,4 76,5 62,4 74,6 80,5 85,1
2014 63,2 74,1 (b)   60,4 (b)   71,4 (b)   79,8 (b)   84,7
2013 56,2 72,8 58,4 69,4 78,5 83,9
2012 57,9 71,6 56,6 69,5 77,6 83,1
2011 54,7 70,8 54,4 69,7 76,9 82,5
2010 54,5 69,6 54,6 68,5 76,6 82,1
2009 55,0 68,4 53,0 67,8 76,0 81,6
2008 51,3 68,6 52,7 68,2 75,8 81,5
2007 55,0 68,7 55,1 67,9 75,7 81,0
2006 59,4 72,3 54,5 69,5 75,3 81,0
2005 (b)   51,3 (b)   71,8 (b)   55,1 (b)   68,8 75,0 80,3
2004 53,3 66,0 54,1 68,5 74,6 80,1
2003 52,4 69,6 55,2 69,4 74,7 79,6
2002 60,1 70,4 57,2 70,4 74,2 79,4
2001 61,7 69,2 58,8 71,4 - -

(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible.
Dades en percentatge

Definició

Percentatge de joves d'entre 20 i 24 anys que ha assolit com a mínim el nivell de segona etapa d'educació secundària (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i altres), és a dir, que té un nivell d'educació CINE-97 (ISCED) 3a, 3b o 3c inicial.

Forma de càlcul

L'indicador estadístic es calcula com la relació entre la gent jove d'entre 20 i 24 anys que ha assolit com a mínim el nivell de segona etapa d'educació secundària (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i altres), és a dir, que té un nivell d'educació CINE-97 (ISCED) 3a, 3b o 3c inicial d'acord amb l'Enquesta de la força de treball (Enquesta de població activa, en el cas català i espanyol) i la població total del mateix grup d'edat entrevistada que ha respost les preguntes de "nivell més alt d'educació o formació assolit".

Fonts

Catalunya: Idescat; Espanya, Unió Europea: Eurostat

Data d'actualització:  20.11.2018