• Imprimeix

Població inactiva de 18 a 24 anys que no cursa estudis

Total

Young people neither in employment nor in education and training (NEET rates)

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
 
2017 16,2 17,1 14,3
2016 18,1 19,1 15,2
2015 19,5 20,1 15,8
2014 23,0 22,1  16,5
2013 25,7 24,0 17,1
2012 24,8 23,6 17,2

Dades en percentatge

Per sexe

Young people neither in employment nor in education and training (NEET rates)

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
  Homes Dones Homes Dones Homes Dones
2017 15,8 16,5 17,7 16,4 13,9 14,7
2016 18,5 17,6 19,6 18,6 14,7 15,7
2015 20,2 18,9 21,1 19,0 15,4 16,3
2014 23,9 22,1   23,3 20,9 16,2 16,8
2013 28,0 23,2 24,8 23,1 16,7 17,4
2012 25,5 24,0 24,8 22,4 16,8 17,5

Dades en percentatge

Definició

Percentatge de població inactiva d'entre 18 i 24 anys que no cursa estudis respecte al total de població del mateix grup d'edat.

Forma de càlcul

L'expressió NEET (de l'anglès "neither in employment nor in education and training"), en català "ni estudia ni treballa" es refereix a les persones d'entre 18 i 24 anys entrevistades a l'Enquesta de la força de treball a la UE (en el cas català  i espanyol, l'Enquesta de població activa) que, en primer lloc, es troben inactives o dit d'altra manera, no treballen i no cerquen ocupació o no estan disponibles per treballar i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista.

L'indicador estadístic es calcula com la relació entre el nombre de joves inactius que no cursen estudis, tal com ha quedat definit en el paràgraf anterior, i el total de població del mateix grup d'edat de l'Enquesta de la força de treball, Enquesta de població activa en el cas català i espanyol. Les Enquestes es realitzen trimestralment, l'indicador s'obté de les mitjanes anuals de les dades trimestrals.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED). 

Fonts

Eurostat

Data d'actualització:  12.07.2018