• Imprimeix

Taxa d'ocupació dels graduats recents (20 a 34 anys)

Total

Employement rate of recent graduates. Age group 20-34. Total

Any  Catalunya Espanya Unió Europea
2017 78,7 71,9 80,2
2016 72,4  68,0 78,2
2015 74,2  65,2 76,9
2014 72,1  65,1 76,0
2013 67,7  59,9 75,4
2012 72,2  63,6 75,9
2011 70,4  67,1 77,0
2010 74,1  70,6 77,4
2009 79,3  73,0 78,3
2008 86,2  82,1 82,0
2007 87,7  86,0 80,8

Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 82%

Definició

Taxa d'ocupació de les persones de 20 a 34 anys que varen assolir com a mínim el nivell de formació de segon cicle d'ensenyament secundari (nivell de formació entre els codis 3 i 8 de la CINE, Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació) en el període d'entre 1 i 3 anys abans de l'any de referència. No s'inclouen els graduats que estan matriculats en alguna activitat d'educació o formació.

Forma de càlcul

L'indicador estadístic es calcula com el percentatge de graduats com a mínim en educació secundària de segon cicle (nivell de formació entre els codis 3 i 8 de la CINE, Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació), entre 20 i 34 anys, que no cursen estudis, i que estan treballant entre 1 i 3 anys abans de l'any de referència. 

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED).  

Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de la força de treball de la UE (LFS). En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Fonts

Catalunya: Idescat; Espanya, Unió Europea: Eurostat

Data d'actualització:  27.04.2018