• Imprimeix

Indicadors del sistema educatiu

En aquest apartat es presenten els indicadors del sistema educatiu que tenen com a objectiu facilitar l'accés a les principals variables del sistema educatiu no universitari. La majoria d’aquests indicadors es presenten en sèries històriques per cursos i estan agrupats en els apartats de població de context, escolarització, rendiment escolar, recursos materials, recursos humans i recursos econòmics.