• Imprimeix

Informació estadística de cursos anteriors

En aquest apartat de l'Estadística de l'ensenyament es relacionen els documents que contenen les dades detallades de centres, alumnes i professors d'educació no universitària des del curs 1998-1999. Es refereixen únicament a alumnes que segueixen el sistema educatiu català, és a dir, no hi figuren els que segueixen sistemes educatius estrangers.

Els documents inclouen les dades per comarques, àrees territorials i, també a nivell municipal.

Des del curs 2004-2005 les taules estan disponibles en dos formats: PDF i XLS.