Any Variació any anterior (%) Variació 5 anys anteriors (%)
Educació infantil (0-6)
Nombre d'alumnes menors de 3 anys 80.913 2016-2017 +2,4 -4,0
Taxa d'escolarització de menors de 3 anys 37,9 % 2016-2017 +3,8 +11,3
Nombre d'alumnes de 3 a 5 anys 219.390 2016-2017 -4,1 -9,3
Taxa d'escolarització de 3 a 5 anys 95,3 % 2015-2016 +0,1 -0,4
Ensenyaments obligatoris
Nombre d'alumnes a educació primària 482.917 2016-2017 +0,3 +6,6
Taxa d'idoneitat d'11 anys 93,0 % 2015-2016 0,0 +1,2
Nombre d'alumnes a ESO 303.847 2016-2017 +1,8 +8,0
Taxa d'idoneitat de 15 anys 77,6 % 2015-2016 +1,7 +10,4
Ensenyaments postobligatoris
Nombre d'alumnes a batxillerat 90.944 2016-2017 +2,0 +6,2
Nombre d'alumnes a CFPM 58.550 2016-2017 -1,6 +10,3
Nombre d'alumnes a CFPS 58.084 2016-2017 +5,9 +18,1
Nombre d'alumnes a règim especial 15.504 2015-2016 -1,9 +7,0
Ensenyaments de règim general
Nombre de centres 4.886 2015-2016 +0,4 +7,6
Nombre de docents 109.778 2016-2017 +1,9 +1,3
Indicadors Europa 2020 (*)
Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys) 18,0 % 2016 -4,8 -31,3
Població de 30 a 34 anys amb estudis terciaris 43,1 % 2016 0,0 +2,1
Despesa pública en educació
Pressupost del Dpt. d'Ensenyament (milers de milions) 4,8 2017 +9,1 +4,3
Despesa pública en educació respecte al PIB 3,6 % 2014 -1,6 -14,5
TIC escoles
Alumnes per ordinador 3,9 2015-2016 -2,5 -

(*) Objectius Espanya:
- Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys): 15 %
- Població de 30 a 34 anys amb estudis terciaris: 44 %

 

 

Data d'actualització:  24.07.2017