Any Variació any anterior (%) Variació 5 anys anteriors (%)
Educació infantil (0-6)
Nombre d'alumnes menors de 3 anys 80.913 2016-2017 +2,4 -4,0
Taxa d'escolarització de menors de 3 anys 37,9 % 2016-2017 +3,8 +11,3
Nombre d'alumnes de 3 a 5 anys  214.176 (p) 2017-2018 -2,5 -12,8
Taxa d'escolarització de 3 a 5 anys 94,7 % 2016-2017 -0,6 -0,4
Ensenyaments obligatoris
Nombre d'alumnes a educació primària 482.756 (p) 2017-2018 -0,2 +4,8
Taxa d'idoneitat d'11 anys 93,4 % 2016-2017 +0,4 +1,2
Nombre d'alumnes a ESO 312.068 (p) 2017-2018 +2,5 +9,3
Taxa d'idoneitat de 15 anys 78,9 % 2016-2017 -1,6 +8,2
Ensenyaments postobligatoris
Nombre d'alumnes a batxillerat 89.095 (p) 2017-2018 +2,3 +8,0
Nombre d'alumnes a CFPM 59.396 (p) 2017-2018 -3,0 +5,5
Nombre d'alumnes a CFPS 59.028 (p) 2017-2018 +0,7 +15,5
Nombre d'alumnes a règim especial 15.883 2016-2017 +2,4 +5,8
Ensenyaments de règim general
Nombre de centres 4.849 2016-2017 -0,1 -1,1
Nombre de docents 109.778 2016-2017 +1,9 +1,3
Indicadors Europa 2020 (*)
Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys) 17,0 % 2017 -5,6 -29,8
Població de 30 a 34 anys amb estudis terciaris 44,8 % 2017 +3,9 +4,4
Despesa pública en educació
Pressupost del Dpt. d'Ensenyament (milers de milions) 4,8 2017 +9,1 +4,3
Despesa pública en educació respecte al PIB 3,7 % 2015 (p) 2,8 -13,6
TIC escoles
Alumnes per ordinador 3,6 2016-2017 -8,3 -

(p) Provisional

(*) Objectius Espanya:
- Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys): 15 %
- Població de 30 a 34 anys amb estudis terciaris: 44 %

 

Data d'actualització:  16.02.2018
Taxa d'escolarització dels menors de 3 anys
Taxa d'idoneïtat
Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys)
Despesa pública en educació