• Imprimeix

Inspecció d'Educació

El Departament d'Ensenyament exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat, els serveis i els altres elements del sistema, amb l'objectiu d’assegurar l'aplicació de l’ordenament i garantir l'exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven. A aquestes efectes, s'encomana la supervisió, l'assessorament i l'avaluació dels centres i serveis educatius a la Inspecció d'Educació.