• Imprimeix

Barcelona Ciutat

Plaça Urquinaona, 6, 3a planta

08010 Barcelona

Telèfon: 935 511 000

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores 

 

Inspector en cap: Xavier Chavarria Navarro

Inspectora en cap adjunta: M. Teresa Galobardes Vosseler

Inspector en cap adjunt: Manuel Español Salvador

Coordinadora del sector A (Ciutat Vella-Eixample): Blanca Morán Medina

Coordinadora del sector B (Sants-Les Corts): Montserrat Corrius Coll

Coordinadora del sector C (Sarrià-Gràcia): Pepita Corominas Baulenas

Coordinador del sector D (Horta-Nou Barris): Manel Domingo Valls

Coordinador del sector E (Sant Andreu-Sant Martí): Ignasi Almirall Bolíbar

Les inspeccions territorials tenen un sistema de guàrdies per atendre per telèfon o presencialment els membres de la comunitat educativa i els ciutadans que ho sol·licitin.

Cada dia, en l'horari indicat, hi ha diversos inspectors de guàrdia en la seu territorial; per a concertar una cita amb un inspector o inspectora determinat cal telefonar al número 935 511 000.

El territori de cada Inspecció es divideix en àrees geogràfiques d'acord amb la planificació i l'ordenació escolar d'aquest territori. Cada àrea geogràfica té assignats un inspector o inspectora coordinador i diversos inspectors. 

Àrea geogràfica Inspectors
Sector A. Ciutat Vella i Eixample Mercè Berengueras
Jordi Cantallops
Rosa M. Girbau
Joana Madurell
Manel Mallol
Blanca Morán
Francesc Sànchez
Sector B. Sants-Montjuïc i Les Corts Montserrat Corrius
Neus Escoda
M.Teresa Galobardes
Albert Grau
Ignasi Llompart
Neus Lorenzo
Núria Martín
Dolors Martínez
Sector C. Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia Oriol Busquets
Pepita Corominas
Antoni Domènech
Manel Español
Alba Espot
Joan Gumbert
Jordi Sabaté
Sector D. Horta-Guinardó i Nou Barris Ignasi del Blanco
Berta Borràs
Teresa Cambra
Pilar Casals
Manel Domingo
Josep Anton Martínez
Jaume Miró
Neus Ollé
Ramon Simón
Sector E. Sant Andreu i Sant Martí Ignasi Almirall
Delmiro Antas
Francesca Burriel
Empar Garcia
Carme Massa
Lourdes Garcia
Josep Labró
Àngels Rodríguez

 

Comissions de garanties d'admissió Presidents
Escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública a Barcelona ciutat Empar García i López
Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària Núria Martín i Guillaumes
Educació secundària obligatòria Albert Grau i Montero
Ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional, artístics i programes de formació i inserció) Ignasi Llompart i Mas
Districte de Ciutat Vella Mercè Berengueras i Pont

 

Subcomissions territorials de garanties d'admissió Presidents
Eixample Blanca Morán i Medina
Gràcia Antoni Domènech i Bonet
Horta-Guinardó Manel Domingo i Valls
Les Corts Neus Lorenzo Galés
Nou Barris Josep Anton Martínez i Martínez
Sant Andreu Empar García i López
Sant Martí Josep Ignasi Almirall i Bolíbar
Sants-Montjuïc Montserrat Corrius i Coll
Sarrià-Sant Gervasi Pepita Corominas i Baulenas

 

Comissions tècniques de suport Presidents
Educació especial Jaume Miró i Cabrero
Admissió a les escoles oficials d'idiomes Francesca Burriel i Manzanares
Admissió als ensenyaments d'adults Alba Espot i Faixa
Admissió als centres integrats Rosa Maria Girbau i Vila

 

Data d'actualització:  16.06.2017