• Imprimeix

Pla director

El Pla director recull les línies, els criteris d'actuació i les activitats de la Inspecció d'Educació a partir de les prioritats fixades pel Departament d'Ensenyament; d'altra banda, defineix les activitats específiques de supervisió, assessorament i avaluació que tots els inspectors d'educació han de dur a terme de forma prioritària en els centres docents, tant de titularitat pública com privada, i en els serveis i programes educatius de Catalunya.

Normalment cada Pla director té una vigència de cinc anys i inclou una temporització de les activitats. El Pla es concreta mitjançant plans de treball anuals de les inspeccions territorials i de les àrees específiques que incorporen respectivament altres activitats derivades d'objectius propis del territori i del marc d'actuació especialitzada de la Inspecció d'Educació.

Data d'actualització:  12.01.2018