• Imprimeix

Pla de Govern de la XII legislatura

El Pla de Govern de la XII legislatura s'articula a l'entorn de 4 grans eixos, 22 àmbits, 93 objectius i més d'un miler de mesures, entre actuacions i subactuacions, que han de donar resposta als reptes de país.

Les actuacions dels Departament d'Ensenyament s'inscriuen en l'eix 1, Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom, àmbit: Polítiques educatives i formatives. 

 

Àmbit: Polítiques educatives i formatives

L'escola catalana és integradora, inclusiva i constitueix una eina de cohesió social i territorial amb l'afany de crear una ciutadania lliure i compromesa, per tal de formar persones amb opinió pròpia, esperit crític i mentalitat oberta, persones participatives i amb ferms valors democràtics.

Per això, des del Govern de Catalunya, volem refermar un servei públic educatiu i equitatiu, que garanteixi el dret a l'educació per a tothom i que ofereixi una educació de qualitat, que asseguri la igualtat d'oportunitats i prioritzi la millora dels resultats educatius, que han de ser la base de l'èxit acadèmic, personal i social de l'alumnat.

I, per aconseguir-ho, ens cal un professorat competent, que treballi en equip des de la docència compartida, tot potenciant la motivació, la implicació i el compromís amb els projectes educatius dels centres i de l'entorn. A més, en el marc de l'escola del segle XXI, impulsarem també una millora metodològica i didàctica per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels i les alumnes.

A més, en aquest model educatiu i d'excel·lència, promourem la consolidació de la formació professional inicial i ocupacional, un objectiu clau per ajustar l'oferta formativa a les necessitats del teixit productiu i per garantir el dret a la formació de les persones al llarg de la vida.

En definitiva, impulsarem un model educatiu equitatiu i de qualitat, compromès amb els alumnes, amb els docents i amb les famílies.

Els objectius d'aquest àmbit són:

  • Enfortir el model d'escola catalana.
  • Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya.
  • Potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació inclusiva.
  • Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida.
  • Promocionar la pràctica esportiva en l'àmbit escolar i la formació esportiva.
Data d'actualització:  27.09.2018