• Imprimeix

Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Projecte de decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Estat de la tramitació: dictaminat pel Consell Escolar de Catalunya

Data d'actualització:  24.05.2017