• Imprimeix

Currículum del cicle d'anatomia patològica i citodiagnòstic (GS)

Projecte d'ordre per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'anatomia patològica i citodiagnòstic

Estat de la tramitació: dictaminat pel Consell Escolar de Catalunya

Data d'actualització:  23.03.2017