• Imprimeix

Resolucions administratives i judicials

Aquesta pàgina conté, de l'àmbit del Departament d'Ensenyament, el següent:

  • els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que poden tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics i altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial;
  • els actes -amb rellevància pública- que han estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa, i
  • les resolucions administratives i judicials que poden tenir rellevància pública.
Data d'actualització:  22.06.2017