• Imprimeix

Resolucions administratives i judicials

Aquesta pàgina conté en l'àmbit del Departament d'Ensenyament:

  • els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial;
  • els actes -amb rellevància pública- que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa, i
  • les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.
Data d'actualització:  04.04.2016