• Imprimeix

Exempcions i bonificacions generals

En el pagament de l'import de totes les taxes i els preus públics s'estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l'import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general i
  • membres de famílies monoparentals.

Bonificació 10% de l'import si la tramitació es fa telemàticament (en els casos que es pugui fer de manera telemàtica o presencial).

Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

A banda d’aquestes, consulteu les bonificacions o exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

Data d'actualització:  21.06.2017