• Imprimeix

Exempcions i bonificacions generals

Les bonificacions i exempcions generals que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les següents:

Bonificació del 50 % de l’import per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies monoparentals.

Bonificació 10% de l'import si la tramitació es fa telemàticament (en els casos que es pugui fer de manera telemàtica o presencial)

Exempció del 100% del pagament de la taxa

  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

 

A més d'aquestes bonificacions i exempcions generals hi ha taxes i preus públics relatius a serveis i ensenyaments del Departament que comporten bonificacions o exempcions addicionals descrites en la informació corresponent.

Data d'actualització:  05.08.2016