• Imprimeix

Premis Extraordinaris de Batxillerat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l'any 1999, constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments.

Es concedeix un premi extraordinari per cada 1.000 alumnes o fracció superior a 500, de segon curs de batxillerat, en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què se celebrin les proves. Els alumnes que reben aquest Premi poden optar al Premi Nacional de Batxillerat.

Poden optar als Premis els alumnes que compleixen els requisits següents:

 1. Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
 2. Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves.
 3. Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:

 • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
 • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
 • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
 • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
 • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

 

Termini per presentar la sol·licitud: del 30 de maig al 6 de juny de 2017.

Proves (es fan simultàniament): 27 de juny de 2017 (a partir de les 8.30 h).

Centres on es fan les proves:

 • Alumnes de centres de l'àmbit territorial del Consorci d'Educació de Barcelona: Institut Montserrat de Barcelona (alumnes amb el primer cognom començat per les lletres de la A a la L) i Institut Menéndez i Pelayo de Barcelona (alumnes amb el primer cognom començat per les lletres de la M i a la Z).

 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Maresme-Vallès Oriental i Baix Llobregat: Institut Emperador Carles de Barcelona

 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials al Vallès Occidental: Institut Pere Calders de Cerdanyola del Vallès

 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a Girona: Institut Santiago Sobrequés de Girona

 • Alumnes de Serveis Territorials a Lleida: Institut Màrius Torres de Lleida

 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre: Institut Martí Franquès de Tarragona

 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a la Catalunya Central: Institut Lluís de Peguera de Manresa

Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualifiquen de 0 a 10 punts. La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

Es pot concedir un màxim de 43 premis als alumnes que obtinguin la puntuació més alta. En cas d'empat, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

 1. la puntuació més alta obtinguda en el primer exercici de les proves (suma del comentari de text literari i el comentari de text hitòric) i
 2. la puntuació més alta obtinguda en la part b del segon exercici, corresponent a la matèria de modalitat.

 

Un cop qualificades les proves, els resultats es publiquen als centres on s'han fet i als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, o al Consorci d'Educació de Barcelona, si correspon.

Informació relacionada

 • Resolució ENS/2054/2017, d'1 d'agost,

  per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2016-2017 (DOGC núm. 7440, de 24.08.2017)

 • Resolució ENS/876/2017, de 19 d'abril,

  per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017 (DOGC núm. 7357, de 26.04.2017)

 • Ordre ENS/85/2011, de 10 de maig,

  per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (DOGC núm. 5880, de 17.05.2011)

Data d'actualització:  24.08.2017