• Imprimeix

Premis Extraordinaris de Batxillerat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l'any 1999, constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments.

Es concedeix un premi extraordinari per cada 1.000 alumnes o fracció superior a 500, de segon curs de batxillerat, en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què se celebrin les proves. Els alumnes que reben aquest Premi poden optar al Premi Nacional de Batxillerat.

Poden optar als Premis els alumnes que compleixen els requisits següents:

 1. Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
 2. Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves.
 3. Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:

 • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
 • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
 • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
 • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
 • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

El termini per presentar la sol·licitud és del 27 de maig al 3 de juny de 2016.

Les proves es fan simultàniament el 28 de juny de 2016 (a partir de les 8.30 h) en els centres següents:

 • Alumnes de centres de l'àmbit territorial del Consorci d'Educació de Barcelona:
  - amb el primer cognom començat per les lletres de la A a la L: Institut Montserrat de Barcelona i
  - amb el primer cognom començat per les lletres de la M i fins a la Z: Institut Menéndez i Pelayo de Barcelona
 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Maresme-Vallès Oriental i Baix Llobregat: Institut Pau Claris de Barcelona
 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials al Vallès Occidental: Institut Pere Calders de Cerdanyola del Vallès
 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a Girona: Institut Santiago Sobrequés de Girona
 • Alumnes de Serveis Territorials a Lleida: Institut Màrius Torres de Lleida
 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre: Institut Martí Franquès de Tarragona
 • Alumnes de centres dels Serveis Territorials a la Catalunya Central: Institut Lluís de Peguera de Manresa

 

Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualifiquen de 0 a 10 punts. La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

Un cop qualificades, els resultats de les proves es publiquen als centres on s'han fet i als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, o al Consorci d'Educació de Barcelona, si correspon.

Informació relacionada

Data d'actualització:  26.05.2016