• Imprimeix

Premis Extraordinaris de Batxillerat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l'any 1999, constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments.

Es concedeix un premi extraordinari per cada 1.000 alumnes o fracció superior a 500, de segon curs de batxillerat, en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què se celebrin les proves. Els alumnes que reben aquest Premi poden optar al Premi Nacional de Batxillerat.

Poden optar als Premis els alumnes que compleixen els requisits següents:

  1. Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
  2. Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves.
  3. Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:

  • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
  • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
  • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d'idiomes de Catalunya.
  • L'estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d'interès de l'alumne/a.
  • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

 

Les dates d'inscripció, l'estructura de la prova, el calendari i lloc de realització, i les qualificacions i premis es concretaran en la publicació de la resolució de la convocatòria.

Data d'actualització:  11.12.2018