• Imprimeix

Pressupost 2008

En aquesta pàgina podeu trobar la informació del pressupost del Departament d'Educació de l'any 2008, aprovat pel Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2008.
El pressupost inclou un detall dels ingressos i despeses de les unitats directives: Gabinet del Conseller, Secretaria General, secretaria sectorial i direccions generals. La novetat d'aquest any és que s'incorpora al pressupost del Departament les dades relatives al Consorci d'Educació de Barcelona.
Els resums corresponen a serveis, entitats i programes. També hi ha un document de despeses de personal.

En aquesta pàgina hi ha la documentació següent:
- Descripció de la despesa, aplicació pressupostària a la qual s'imputa, import per conceptes amb subtotals i totals.
- Memòria dels programes
- Inversions reals
- Annex de personal

Departament d'EducacióCodiDespesesMemòries programesInversions realsAnnex personalEstats financers
Gabinet i SG d'EducacióEN01pdf xlspdfpdfpdf
Direcció General de Recursos del Sistema EducatiuEN03pdf xlspdfpdfpdf
Direcció General d'Atenció a la Comunitat EducativaEN04pdf xlspdf
Secretaria de Polítiques Educatives EN07pdf xlspdf
Consorcis CodiDespesesMemòries programes Inversions realsAnnex personalEstats financers
Consorci d'Educació de Barcelona 7880pdf xlspdfpdfpdfpdf
Data d'actualització:  22.01.2008