• Imprimeix

Protecció de dades

Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el departament

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los

Reglament general de protecció de dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.

Informació addicional dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Videovigilància

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal realitzat al Departament

Delegat de protecció de dades (DPD)

Què és i com contactar-hi