• Imprimeix

Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques de l'àmbit personal i social. Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit artístic. Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit d'educació física. Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit de cultura i valors. Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit social (ciències socials). Educació secundària obligatòria La literatura a l'aula Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic. Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua catalana i literatura, i llengua castellana i literatura). Educació secundària obligatòria Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Educació secundària obligatòria