Competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física. Educació secundària obligatòria

Publicació que pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àmbit de l'educació física.

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i les orientacions per a l'avaluació.

Data d'actualització:  10.03.2017