• Imprimeix

Àmbit lingüístic. Dimensió literària i comunicativa: La literatura a l'aula

La literatura a l'aula

Document d'orientacions pràctiques que pretén col·laborar en l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i de la literatura des d'un enfocament competencial a partir de la lectura d'una selecció de textos literaris. Per aquest motiu, planteja diverses activitats que tenen com a objectiu principal fomentar la lectura literària com a font de gaudi estètic i conscienciació d'un mateix i del món que ens envolta.

La selecció proposada respon també a un objectiu metodològic: la literatura tractada a partir d'eixos temàtics. L'amistat, el viatge i l'amor vertebren exemples d'itineraris de lectura elaborats amb textos de les literatures catalana, castellana i universal.

Data d'actualització:  13.11.2015

Informació relacionada