Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació secundària obligatòria

Aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'ESO pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de la matèria de llengües estrangeres  (anglès, francès i alemany).

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  13.11.2015