• Imprimeix

Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària obligatòria

La publicació Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària completa el currículum vigent en l'àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals. Les competències digitals són d'àmbit transversal i estan vinculades a totes les matèries del currículum.

Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació, i un glossari.

Data d'actualització:  28.11.2017