• Imprimeix

Competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre

Competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre. Educació primària

Aquesta publicació recull les competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre per a l'educació primària. Aquestes competències no estan vinculades a cap àmbit en concret, per la qual cosa tenen un caràcter transversal que han d'abordar tots els mestres, sigui quina en sigui l'especialitat. L'actuació de tots els docents i de totes les persones que constitueixen la comunitat educativa han d'afavorir que cadascun tots els alumnes puguin adquirir les eines que podran utilitzar per continuar aprenent al llarg de la vida.

Els elements que componen el document aporten informació sobre l'assoliment de les competències de l'àmbit al final de l'etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada competència, els criteris i indicadors d'avaluació, i les orientacions per a l'avaluació.

Data d'actualització:  06.04.2018