• Imprimeix

Àmbit artístic: visual i plàstica, música i dansa

Competències bàsiques de l'àmbit artístic. Educació primària

La finalitat d'aquesta publicació és identificar i desplegar les competències bàsiques pròpies de l'àmbit artístic de l'educació primària, amb la qual es pretén ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l'àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa.

El text conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació

Data d'actualització:  21.06.2016