• Imprimeix

Àmbit de coneixement del medi. Medi natural. Medi social i cultural

Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi. Educació primària

La finalitat d'aquesta publicació és identificar i desplegar les competències bàsiques pròpies de l'àmbit de coneixement del medi de l'educació primària, amb la qual es pretén ajudar els centres a desenvolupar el currículum d’aquest àmbit, que inclou les àrees del medi natural, i medi social i cultural.

El text conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  13.11.2015