• Imprimeix

Àmbit de l'educació física

Competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física de l'educació primària

L'objectiu d'aquesta publicació és ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l'àmbit de l'educació física. El document conté les competències, graduades en tres nivells, que cal haver adquirit en acabar l'etapa, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i les d'avaluació.

Data d'actualització:  30.11.2016