• Imprimeix

Àmbit d'educació en valors. Educació en valors socials i cívics

Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en valors. Educació primària

La finalitat de la publicació és ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l'àrea d’educació en valors socials i cívics. La publicació conté les dimensions, les competències i els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Els continguts i competències que es presenten no només són responsabilitat d'aquesta àrea sinó que també són una finalitat transversal de tota l'escola.

Data d'actualització:  13.11.2015