• Imprimeix

Àmbit lingüístic. Llengua catalana i llengua castellana

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana). Educació primària

La finalitat d'aquesta publicació d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'educació primària és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana.

La publicació conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

[2a edició revisada i actualitzada]

Data d'actualització:  23.03.2017