• Imprimeix

Àmbit lingüístic. Llengües estrangeres

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació primària

La finalitat de la publicació és ajudar els centres a desenvolupar el currículum de l’àrea de llengües estrangeres (anglès i francès).

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  13.11.2015