• Imprimeix

Àmbit matemàtic

Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic de l'educació primària

Aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit matemàtic de l'educació primària pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àrea de matemàtiques.

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  13.11.2015