• Imprimeix

Currículum. Educació primària

Currículum i orientacions. Educació infantil, primer cicle

Aquesta publicació recull el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària que estableix la normativa vigent, la legislació de Catalunya, les orientacions europees i també els avenços de la neurociència. S’adjunten els enllaços a tots els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques associades als diferents àmbits del currículum.

També inclou l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària, que dóna resposta al Decret 119/2015 i planteja una avaluació de caire competencial que permet als alumnes i als mestres identificar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.

Data d'actualització:  29.03.2017