• Imprimeix

Orientacions per a l'avaluació. Educació infantil, primer cicle

Orientacions per a l'avaluació. Educació infantil, primer cicle

La publicació descriu les característiques de l'avaluació en el primer cicle d'educació infantil i dóna orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa. Els dos objectius fonamentals de l'avaluació en aquest cicle són valorar el progrés individual de cada infant i comprovar l'adequació de la tasca educativa a les necessitats dels nens i les nenes.

Data d'actualització:  17.07.2015