• Imprimeix

Monografies

El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya Competència digital docent del professorat de Catalunya Interpretació de la norma ISO 9001:2015per a centres educatius L'avaluació i acreditació de competències professionals Nova agenda de competències per a Europa i altres textos d'educació i formació professionals La llengua a l'escola catalana: un model d'èxit Guia de la formació professional. Oportunitats per a les empreses La lectura en un centre educatiu Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics Llei d'educació de Catalunya La convivència en els centres d'educació infantil i primària Consell assessor de la llengua a l'escola: Conclusions L'alimentació saludable a l'etapa escolar Mapa de llars d'infants de Catalunya 2004-2008 L'ús del llenguatge a l'escola La convivència en els centres educatius d'ensenyament secundari La gestió econòmica del centre educatiu públic Pla d'emergència del centre educatiu Cançons populars i tradicionals a l'escola