Cançons populars i tradicionals a l'escola

Aquesta publicació és una guia didàctica per a mestres que ensenyen música a les etapes d'educació infantil i primària amb propostes didàctiques i metodològiques. Les cançons s'organitzen per cicles i porten indicacions de com treballar-les a classe.

Data d'actualització:  21.07.2015