Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics

Aquesta publicació conté la normativa d'aplicació, els criteris generals i els elements constructius dels nous edificis destinats a centres docents públics.

Data d'actualització:  16.03.2018