La gestió econòmica del centre educatiu públic

Aquest document conté els diferents aspectes normatius de la gestió econòmica dels centres educatius públics, pautes per a una bona gestió econòmica i exemples.

Data d'actualització:  21.07.2015