Interpretació de la norma ISO 9001:2015 per a centres educatius

Aquest document recull les bones pràctiques de gestió dels centres educatius que s'han portat a terme al llarg dels anys, i que el Projecte de qualitat i millora contínua ha seleccionat en les reunions de xarxes de treball, auditories de sistemes de gestió i jornades de qualitat a l'Ensenyament. Aquestes activitats, organitzades per proporcionar una resposta a cadascun dels punts en què s'organitza la norma de sistemes de gestió ISO 9001:2015, han estat una resposta d'èxit perquè els 165 centres del PQiMC avancin en la millora de la gestió escolar, per a la satisfacció dels grups d'interès de la comunitat educativa i per a l’acreditació de qualitat, per part d’entitats independents, de les 123 escoles i instituts de Catalunya fins avui.

La publicació té com a objectiu ajudar d'altres centres educatius a trobar una resposta adequada si volen encetar el camí de la gestió de qualitat.

Data d'actualització:  07.11.2017