La lectura en un centre educatiu

Document que presenta el marc de referència de les actuacions del Departament d'Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius, tant les vinculades a l'Impuls de la Lectura com les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars i amb les propostes fetes des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l'àmbit lingüístic.

Els objectius generals responen als tres eixos en què s'articula el document: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Data d'actualització:  21.07.2015